Srpsko lekarsko društvo
Sekcija za radiološku dijagnostiku
Časopis Radiološki arhiv Srbije

Sekcija Aktivnosti predsedništva,
sastanci, zapisnici
RADIOLOŠKI FORUM
specijalizacija, programi, novosti

Srpsko lekarsko društvo

 

 

 

VAŽNI RADIOLOŠKI DOGAĐAJI U SRBIJI I REGIONU

NEUROINTERVENCIJE 8, NIŠ 2014

19 i 20. jun, hotel Aleksandar, Niš

početak u 13h

Bodovi za pasivno učestvovanje: 5

info: justtravelagency@yahoo.com

 

 

Prezentacija se kontinuirano dopunjuje zbog čega neke aktivnosti, datumi i pojedini linkovi mogu biti izmenjeni.   Za ažurni prikaz sadržaja, koristite povremeno komandu Refresh.  

Home | Sekcija