Srpsko lekarsko društvo
Sekcija za radiološku dijagnostiku
Časopis Radiološki arhiv Srbije

Sekcija Aktivnosti predsedništva,
sastanci, zapisnici
RADIOLOŠKI FORUM
specijalizacija, programi, novosti

Srpsko lekarsko društvo

 

 

 

VAŽNI RADIOLOŠKI DOGAĐAJI U SRBIJI I REGIONU

TREĆI KURS

KOLOR DOPPLER
ULTRASONOGRAFIIJA

Novi Sad, 7-8. april 2014.
Centar za radiologiju
Kliničkog centra Vojvodine

prijave i program kursa

TREĆI KURS

DIJAGNOSTIČKI ULTRAZVUK
ABDOMENA I MALE KARLIICE

Novi Sad, 9. april 2014.
Centar za radiologiju Kliničkog centra
Vojvodine

prijave i program kursa

 

EDUKATIVNI KURS

IMIDŽING DOJKE
I INTERVENTNE PROCEDURE

Novi Sad, 5-7. maj 2014.
Institut za onkologiju Vojvodine
Sremska Kamenica

detaljan program i prijava za kurs

 

Prezentacija se kontinuirano dopunjuje zbog čega neke aktivnosti, datumi i pojedini linkovi mogu biti izmenjeni.   Za ažurni prikaz sadržaja, koristite povremeno komandu Refresh.  

Home | Sekcija